ערכת הגבהה אולדמן לקומנדר

  • ערכת הגבהה אולדמן
  • מפרט:
  • 4 קפיצים
  • 4 בולמים
  • מתאים: קומנדר
  • שנים: 2007-2010
  • מחיר: 6800 ₪ לפני מע”מ

7,956.00