כנפונים דימקס שנים 04-10

מחיר:   1000 ₪ לפני מע"מ

  • מתאים לדגמים 2004-2010

 

1,170.00