אגזוז אחורי רנגלר JL

דוד אגזוז אחורי לרנגלר JL בורלה

2 יציאות

רעש יפה בטורים גבוהים

לא חזק בטורים נמוכים

קטן וקל מהמקורי

מתאים למנועי 2.0/3.6

מחיר: 3000 ₪ לפני מע”מ

3,510.00